E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Formları

1- ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FORMLARI

A. Ordu Üniversitesi Erasmus+ Öğrenim Başvurusu Sırasında Öğrencinin Getirmesi Gerektiği Evraklar

1- Öğrenim Hareketliliği Ön Başvuru Formu;

Aday/Ön Başvuru Formu  

2- Transkript

3- Öğrenci Belgesi

B. Öğrencilerin Karşı Kuruma Başvuru Sırasında Hazırlaması Gerektiği Evraklar

1. Başvuru Formu

     - Gidilecek olan Üniversitenin kendi sitesinde bulunmadığı takdirde bu form doldurulacak.

2. Öğrenim Anlaşması (Learning Agrement)

     - 3 (üç) Nüsha olacak şekilde doldurulmalıdır.

3. Ders Tanıma Belgesi: 

     - 3 (Üç) nüsha şeklinde hazırlanmalı, biri Öğrencide, biri Dış İlişkiler Ofisi'nde, biri de Bölüm Koordinatöründe kalmalıdır.

4. Öğrenci Bilgi Formu

 C. Karşı Kurumdan Kabul Yazısı Geldikten Sonra Vize ve Pasaport İşlemleri İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Harçsız Pasaport İçin Dilekçe

     - 25 yaş üstü öğrencilerin doldurması gerektiği form (2 Nüsha)

2. Pasaport Alımı İçin Yazı (Türkçe)

     - 25 yaş üstü öğrencilerin doldurması gerektiği form (2 Nüsha)

3. Konsolosluklara Verilmek Üzere Hazırlanması Gereken Vize Yazısı (İngilizce)

 D. Vize Alındıktan Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yükümlülük Sözleşmesi 

      - Sözleşme hazırlandıktan sonra 2 Nüsha çıktısı alınmalıdır.

 E. Yurtdışından Döndükten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Karşı Üniversiteden Onaylı Katılım Sertifikası

     - Yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı olarak karşı kurumdan talep edilmelidir. Orjinal nüsha kesinlikle Dış İlişkiler Ofisi’nde kalacaktır.

2. Karşı Üniversiteden Onaylı Not Dökümü

     -  Bu belgede yer alan derslerin kodları, adları ve ECTS kredileri, daha önce hazırlanmış olması gereken öğrenim anlaşması (LA) ile ders tanınma belgesinde (Recognition Certificate) ve bu aşamada hazırlanacak olan nihai ders sayıştırma ve not dönüşüm belgesindeki derslerle bire bir aynı olmalıdır.

3. Pasaport Giriş- Çıkış Sayfasının Fotokopisi

4. Öğrenim Hareketliliği;

-Nihai Rapor Formu

- DİLEKÇELER (GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

 Feragat Dilekçesi

- INCOMING STUDENT FORMS- (Gelecek Öğrencilerin Doldurması Gereken Formlar)

1. Application Form

2. Learning Agreement

 - CV ÖRNEĞİ (Karşı Kurumdan istendiği takdirde)

Özet CV<
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı