E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Erasmus+ Programı Bahar Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği Nihai Sonuç Listesi (06.11.2018)

T. C.

Ordu Üniversitesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Erasmus+ Programı Bahar Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği Seçim Kriterleri ve Sonuçları

 --- Değerli Öğrenciler Lütfen Dikkatlice Okuyunuz---

Not1:  Öğrenim Hareketliliği asil listelerde yer alan tüm öğrencilerimizin 08 Kasım 2018 Perşembe günü Saat: 10.00’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Katta yapılacak olan gidiş öncesi tüm bilgileri almak üzere “Hazırlık ve Destek Programına (Oryantasyon Programı)” mücbir* bir sebep olmaksızın katılımı zorunludur

"Mücbir sebep": tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir.

Not2: Listelerde kişisel bilgilerinde yanlışlık/eksiklik olduğunu düşünen öğrencilerimiz 13.11.2018 tarihine kadar  erasmus@odu.edu.tr adresine mail yolu ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

Not3: Seçim kararına itiraz için 13.11.2018 tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinaörlüğüne dilekçe ile yapılmalıdır.

Not4: Asil veya yedek listede yer alan ve haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz feragat dilekçesi yazarak, dilekçelerini 23 Kasım 2018 Cuma gününe kadar Uluslararası İlişkiler Birimi/Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat dilekçesini teslim etmeyip gitmekten vazgeçen öğrenciler bir sonraki yıl Erasmus+ Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Programına başvuru yaptığı takdirde -10 puan alacaktır.

Not5: Erasmus+ Programı Bahar Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği Asil listede yer alan toplam öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından 2018 Proje dönemi için Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı ve daha önceki yıllarda öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak belirlenmiştir.

Not6: Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır. 

Not7: Her bölüm/program ve sınıfa kontenjan dağılımı yapılmasına dikkat edilmiştir.

Öğrenim Hareketliliğine Öğrenci Seçiminde Baz Alınan Kriterler

 1- Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitimkademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora) bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak,

2-a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

   b) Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl için 60 ECTS) kredi yükü olması

 4- Her Anabilim Dalı kendi içinde değerlendirilerek (Doktora, Yükseklisans, Lisans, Önlisans bölüm ve program) daha önce öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmayan öğrencilerimize öncelik tanınmıştır.

5-  Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır. 

6-  Yabancı Dil Sınav ortalaması (Yazılı/Sözlü) 50 puan ve üzeri olduğu zaman öğrenciye ait transkript (yüzlük bazda) puanı nihai sonuç ortalamasına katılır ve öğrencinin nihai puanı meydana çıkar. Yabancı Dil Sınav ortalaması (Yazılı/Sözlü) 49 ve altında olan öğrencilerimizin transkriptleri nihai değerlendirme sonucuna girmediği için puanı hesaplanamamıştır. 

Sonuçlar 2018 Erasmus+ El Kitabı ve açıklamada belirtilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara göre belirlenerek açıklanmıştır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Aynı öğrenim kademesinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Erasmus+ Programı Bahar Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği Sonuçları İçin Tıklayınız…

2018 Erasmus+ El Kitabı İçin Tıklayınız...

YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız...

ERASMUS DEĞERLENDİRME VE SEÇME KOMİSYONU ÜYELERİ

‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır.  Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’

(Türkiye Ulusal Ajans “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2018 Sözleşme Dönemi, sayfa 15) 

 

06.11.2018 

Doç. Dr. Alparslan İNCE

Erasmus Kurum Koordinatörü

  

Doç. Dr. Turgay HAN

AKTS/DE Koordinatörü ve Sınav Komisyon Başkanı

  

Öğr. Gör. Arife ÖKSÜZ

Sınav Komisyon Üyesi

 

Öğr. Gör. Selin YURDAKUL

Sınav Komisyon Üyesi

 

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Ofisi

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat


Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6127 / 6126 / 6165<
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı