E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Erasmus+ Staj ve Öğrenim Hareketliliği Nihai Sonuç Listesi (27.04.2018)

T. C.

Ordu Üniversitesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Seçim Kriterleri ve Sonuçları

 --- Değerli Öğrenciler Lütfen Dikkatlice Okuyunuz---

Not1:  Öğrenim ve Staj Hareketliliği aday asil listelerde yer alan tüm öğrencilerimizin 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Saat: 13.30’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Katta yapılacak olan gidiş öncesi tüm bilgileri almak üzere “Hazırlık ve Destek Programına (Oryantasyon Programı)” mücbir* bir sebep olmaksızın katılımı zorunludur. Öğrenciler Program süresince izinli sayılacaklardır. Yedek listelerde isimleri yer alan öğrencilerin ise katılmaları önemle tavsiye edilir.

"Mücbir sebep": tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir.

Not2: Listelerde kişisel bilgilerinde yanlışlık/eksiklik olduğunu düşünen öğrencilerimiz 03.05.2018 tarihine kadar  erasmus@odu.edu.tr adresine mail yolu ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

Not3: Seçim kararına itiraz için 04.05.2018 tarihine kadar Rektörlük Makamı/Erasmus Kurum Koordinaörlüğüne dilekçe ile yapılmalıdır

Not4: Asil veya yedek listede yer alan ve haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin Rektörlük Makamına dilekçe yazarak, dilekçelerini 18 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar Uluslararası İlişkiler Birimi/Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat dilekçesini teslim etmeyip gitmekten vazgeçen öğrenciler bir sonraki yıl Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Programına başvuru yaptığı takdirde -10 puan alacaktır.

Not5: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil listede yer alan toplam öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından 2018 Proje dönemi için Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı ve daha önceki yıllarda öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak belirlenmiştir.

Asil listede yer alan öğrenciler “Aday Erasmus+ Öğrenim Öğrenci”sidir. Asıl listeler Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip gidemeyecekleri) bu hibe miktarlarından sonra kesinleşecektir. Üniversitemize tahsis edilen hibenin yetersiz kalması durumda asil listede yer alan öğrencilerimiz hibesiz olarak gitme hakkına sahiptir.

Not6: Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır. 

Not7: Her bölüm/program ve sınıfa kontenjan dağılımı yapılmasına dikkat edilmiştir.

Staj Hareketliliğine Öğrenci Seçiminde Baz Alınan Kriterler

 1- Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitimkademelerinin herhangi birinde (Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora) bir programda kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmak,

 2-a) Önlisans ve Lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

   b) Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Her Anabilim Dalı kendi içinde değerlendirilerek ( Doktora, Yükseklisans, Lisans, Önlisans bölüm ve program ) daha önce öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmayan öğrencilerimize öncelik tanınmıştır.

4-  Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır. 

 

Öğrenim Hareketliliğine Öğrenci Seçiminde Baz Alınan Kriterler

 1- Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitimkademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora) bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak,

2-a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

   b) Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl için 60 ECTS) kredi yükü olması

 4- Her Anabilim Dalı kendi içinde değerlendirilerek (Doktora, Yükseklisans, Lisans, Önlisans bölüm ve program) daha önce öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmayan öğrencilerimize öncelik tanınmıştır,

5-  Öğrencilerimizin sıralaması yapılırken her bölüm/sınıf kendi içerisinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin aldığı puana göre sıralanmıştır. 

Tüm başvurular aşağıdaki ve yukarıda belirtilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara göre değerlendirilmiştir.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Aynı öğrenim kademesinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Sonuçları İçin Tıklayınız…

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Sonuçları İçin Tıklayınız…

2017 Erasmus+ El Kitabı İçin Tıklayınız...

2018 Erasmus+ El Kitabı İçin Tıklayınız...

YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız...

  

ERASMUS DEĞERLENDİRME VE SEÇME KOMİSYONU ÜYELERİ

‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır.  Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’

(Türkiye Ulusal Ajans “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2017 Sözleşme Dönemi, sayfa 15) 

 

27.04.2018

 

Doç. Dr. Alparslan İNCE

Erasmus Kurum Koordinatörü

  

Dr. Öğr. Üyesi Turgay HAN

AKTS/DE Koordinatörü ve Sınav Komisyon Başkanı

  

Öğr. Gör. Ece ÖZPINAR

Sınav Komisyon Üyesi

  

Öğr. Gör. Manolya AKYÜZ

Erasmus+ Öğrenci Sorumlusu

 

Öğr. Gör. Selin YURDAKUL

Erasmus+ Öğrenci Sorumlusu

 

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Ofisi

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat


Tel: (0 452) 234 50 10

Dahili: 6123 / 6126 / 6165<
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı