E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis


Erasmus+ Programı Bahar Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği başvuru süreci başlamıştır. (27.12.2018)

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2017-1-TR01-KA103-039164 no’lu projemiz kapsamında bahar yarıyılı için Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için 2. Dönem başvuru süreci başlamıştır. 2018 Proje dönemi için başvuru ilanı için sitemizi takip ediniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

Önemli Bilgiler

Staj amaçlı staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde uygulanacak kriterler:

·         ODÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilir. (Müfredatlarında staj programı olmasa dahil)

·         Önlisans/Lisans için:2.20/4.0

·         Yüksek Lisans ve Doktora için:2.50/4.0 akademik not ortalamasının mevcut olması gerekir.

·         Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir dönemi bitirmiş olmalı.

·         Kurumumuz tarafından yapılacak Dil Sınav Sonucu min. BI düzeyinde olacaktır. (Barajı geçemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

·         Nihai başarı notu hesaplanırken akademik başarı düzeyi (AGNO/Transktript)  % 50; Yabancı Dil Sınavı % 50 etki edecektir.

·         Not: Transkript’te 100’lük sistemde dönüşüm yapılırken YÖK çevirme tablosu baz alınacaktır.

·         YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız…

Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Bahar yarıyılı kontenjan sayımız aşağıdaki gibidir.

·         Staj Hareketliliği Kontenjan Sayısı:25

 NOT:

- Kontenjan miktarı kadar asil ve kontenjan miktarı kadar yedek öğrenci seçilecektir. Kontenjan dağılımı başvuru sayısı/birim olarak değerlendirilecek olup, her akademik birime eşit kontenjan ayrılacaktır. Seçim yapılırken dil barajını geçemeyen öğrenciler olması durumunda kontenjanımız bölüm gözetmeksizin barajı geçen öğrenciler arasında sıralama yapılarak değerlendirilecektir.

- Başvuruda bulunacak öğrencilerimiz, bahar yarıyılından okulunu uzatmayı göz önünde bulundurarak başvuru yapacaklardır.  Staj süreci minimum 60 gün, max. 90 gündür. 

- Güz Yarıyılı sonunda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimizde başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-    Başvuru Formu için tıklayınız…  

2-    Transkript (Güncel Transkript)

3-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Not:  Cumhuriyet yerleşkesindeki başvurular ofisimiz tarafından şahsen alınacaktır. (Kampüs dışındaki başvurular dekanlık bünyesinde toplanarak üst yazıyla tarafımıza gönderilecektir.)

 ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

SÜREÇ
Başlangıç ve Son Başvuru Tarihi:

27 Aralık 2018 -  15 Ocak 2019 Salı günü saat 17:00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversitemiz yerleşkesi dışında (İlçe) bulunan öğrencilerimiz başvurularını dekanlıklarına bırakabilir.

Yazılı Dil Sınavı:

Yazılı sınav ve Sözlü sınav tarihi başvurular sona erdikten sonra sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, Yazılı/Sözlü sınav tarihi ve Yazılı/Sözlü sınav yeri bu internet sayfasında duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

·         Yazılı sınav %75, mülakat sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

·         Nihai  Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

·         Öğrenciler  sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak yerleştirilir.

·         Ölçüt Ağırlıklı Puan Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

·         Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

·         Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

·         Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

·         Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

·         Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

·         Daha önce Erasmus Programından faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus notunda -10 puan uygulanır.

 Maddi Destek:

Erasmus+ programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda* belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %70’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin başarı durumuna göre dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

Hayat pahalılığına göre
ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj
(Avro)

1. Grup Program

Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,

Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program

Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,

Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya,

Türkiye

500

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,

Romanya, Slovakya, Makedonya

400

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 - Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz...

Öğrenci Staj Hareketliliği Hakkında Genel Bilgilendirme

1.      Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

2.      Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

3.      Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

4.      Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

5.      Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde1 belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet 1 İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.

6.      http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 8 gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

7.      Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en ) - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

8.      Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir. Stajın müfredat programının parçası olmaması halinde dahi Erasmus staj faaliyeti, öğrencinin eğitim alanı ile ilgili bir sektörde yapılır.

9.      Öğrenci Staj ve Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmaz.

 

İletişim Bilgileri:

Uluslararası İlişkiler BirimiErasmus OfisiOrdu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası 3. Kat

Tel: (0 452) 234 50 10 / 6126-6165<
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı